Könike


Könike
Könnecke.

Wörterbuch der deutschen familiennamen. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • fókus — m 1. {{001f}}fiz. točka u optičkom sustavu u koju zrake konvergiraju ili divergiraju; žarište 2. {{001f}}razlikovanje ili jasnoća kojom neki optički sustav daje sliku 3. {{001f}}mat. točka F u ravnini konike koja ima svojstvo da omjer udaljenosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fokus — fókus m DEFINICIJA 1. fiz. točka u optičkom sustavu u koju zrake konvergiraju ili divergiraju; žarište 2. fiz., usp. fokalna dužina, v. fokalan 3. razlikovanje ili jasnoća kojom neki optički sustav daje sliku 4. mat. točka F u ravnini konike koja …   Hrvatski jezični portal

  • Lettonie au Concours Eurovision de la chanson 2010 —  Lettonie au concours Eurovision 2010 …   Wikipédia en Français

  • kònika — ž 〈D L ici〉 mat. 1. {{001f}}(geometrijski) krivulja koja se dobiva sječenjem konusne plohe ravninom 2. {{001f}}(algebarski) krivulja drugoga reda (zadana jednadžbom stupnja dva u dvije varijable); konike su elipsa (posebno kružnica), parabola i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • radijus — rȃdijus (rȃdius) m DEFINICIJA mat. polumjer SINTAGMA radijus akcije, radijus kretanja tehn. udaljenost koju vozilo na kopnu, na moru ili u zraku može prijeći i vratiti se u početni položaj bez dopune goriva; radijus kružnice dužina koja spaja… …   Hrvatski jezični portal

  • paraboloid — parabolòīd m <G paraboloída> DEFINICIJA mat. neograničena ploha bez centra simetrije, presjeci ravninama su parabole i druge konike [eliptički paraboloid; hiperbolički paraboloid] ETIMOLOGIJA grč. paraboloeidḗs: koji ukazuje na poređivanje …   Hrvatski jezični portal

  • konika — kònika ž <D L ici> DEFINICIJA mat. 1. (geometrijski) krivulja koja se dobiva siječenjem konusne plohe ravninom 2. (algebarski) krivulja drugoga reda (zadana jednadžbom stupnja dva u dvije varijable); konike su elipsa (posebno kružnica),… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.